Geestelijke begeleiding

Geestelijke begeleiding

Bij geestelijke begeleiding gaat het in de eerste plaats over de grote levensvragen.

  • Wie ben ik?
  • Wie is de mens en hoe staan wij ten opzichte van de schepping?
  • Wat is de zin van het leven in het algemeen en wat is de zin van mijn leven in het bijzonder?
  • Wie of wat is het goddelijk Mysterie?
  • Hoe sta ik in relatie tot het Goddelijk Mysterie?
  • Hoe kan ik zo goed mogelijk leven?
  • Hoe maak ik keuzes?

Het middel dat ik gebruik is in de eerste plaats het gesprek, waarin mijn jarenlange ervaring met het goddelijke Mysterie een spiegel voor jou kan zijn. Het gaat echter om jouw antwoorden, want alles is reeds diep in jou aanwezig.

Verder gebruik ik graag het middel van geleide meditatie. In de geleide meditatie, die geheel op jou is afgestemd, poog ik je naar je hart en je verbondenheid met alles wat leeft te brengen. Het is voor mij een van de fijnste dingen om te doen. Zodra ik met jou begin te mediteren, kom ik in een andere staat van bewustzijn waarin ik zelf geleid word. Het is een vorm die zich gaandeweg ontwikkeld heeft en die eigen is aan mijn manier van begeleiding. 

In de sessies geestelijke begeleiding help ik je verder om je bewust te worden van wat er emotioneel in jou speelt, om schaamte los te laten, jezelf lief te leren hebben en uiteindelijk tot overgave te komen aan het goddelijke Mysterie. In feite help ik je om terug te keren tot je wezenlijke onschuld. Deze kant van de begeleiding sluit aan bij wat ik bij mindful coaching doe.

Feedback van een cliënt:
Na vele therapeutische gesprekken kwam ik bij Agnes Holvast. In tegenstelling tot alle therapie die enkel op praten was gebaseerd wist zij vrij snel en op integere wijze tot mijn kern te komen. Herkenning, inzicht en bevrijding! Agnes is voor mij een professionele en invoelende begeleider gebleken bij het daadwerkelijk aangaan van de processen in mijzelf.
~ Marlous ~